Prisjustering i Flerbrukshallen

NordvestHall1 har justert prisene på leie i Flerbrukshallen med virkning fra 1. september 2011. Årsaken er generell prisstigning i samfunnet og at det ikke tidligere har vært justert etter hallens åpning.

For ett år siden ble det endringer i prisene for leie av Kunstgresshallen, her er det ikke gjort endringer i år.

For oversikt på nye priser: http://www.nordvesthall1.no/priser

 

Generalsponsor

Sparebank1 Nordvest

Hovedsponsor

NeasVestbase ASLønnheim Entrepenør ASSlatlem & Co ASFMC TechnologiesSolution AS

Samarbeidspartnere

qualitygrand