Hallreglement

Reglement for NordvestHall 1 AS

 • Leietaker er ansvarlig for at alle medlemmer forholder seg til reglementet i NordvestHall 1.
 • NordvestHall1 er ikke ansvarlig for tap av verdisaker som legges igjen i garderober/hall.
 • Bruk av rusmidler er forbudt i NordvestHall 1(tobakk, snus og lignende).
 • Alt utstyr som eies av NordvestHall 1 skal settes tilbake på plass etter bruk.
 • Leietaker skal være ferdig med rydding og av banen til neste leietaker skal begynne.
 • Dører til nødutgang og lignende skal være lukket til enhver tid.
 • Skade eller ødeleggelser skal varsles til driftsansvarlig snarest.
 • Tørkepapir skal ikke kastes i toalettet, grunnet tetningsfare.
 • Søppel skal kastes i søppelbøtter stående rundt i hallen.
 • I den grad det er mulig, ikke bruk skiltreklamen som blink.
 • Ved brannalarm følges branninstruks som henger i korridorer og garderober.
 • Det skal ryddes i garderobene etter bruk, forlat garderoben slik dere ville forventet at den er når dere kommer.

Tilleggsinformasjon ved bruk av kunstgressbane:

 • Snusing, Røyking, spytting, tyggegummi og bruk av skruknottsko er forbudt.
 • Målene i kunstgresshall skal stå på følgende steder: Store mål skal stå på dørlinjen midt på banen. Minimålene (2*5m) skal plasseres med 3 mål på hver sidelinje, ett på hver tredjedel av banen. Minimålene skal settes ved veggen ved nødutgang mot flerbrukshall etter bruk.

Tilleggsinformasjon ved bruk av flerbrukshall:

 • Målene og utstyr i flerbrukshall skal settes på plass.
 • Kun vannbasert håndballklister skal benyttes. Unngå søl på gulv i garderober og hall.
 • Det er kun lov å benytte sko tilpasset innebruk.


Brudd på reglement kan føre til erstatningskrav eller utestengelse.
Ved evt. spørsmål, vennligst ta kontakt.

Generalsponsor

Sparebank1 Nordvest

Hovedsponsor

NeasVestbase ASLønnheim Entrepenør ASSlatlem & Co ASFMC TechnologiesSolution AS

Samarbeidspartnere

qualitygrand